Serveis Educatius

Davant l’objectiu d’obrir el Museu de la mecanització agrària Cal Trepat als escolars i posar al servei dels docents aquesta peça del patrimoni industrial hem dissenyat una eina pedagògica que posem al seu abast amb els següents tallers.


01 — Taller d'estampatge


Taller on oferim l’oportunitat creativa de manipular i treballar amb els tampons d’estampatge amb els dibuixos de les peces de les màquines Trepat. Aquest material era el que s’emprava en la confecció dels catàlegs de peces de recanvis de les màquines Trepat. És una oportunitat creativa i lúdica d’experimentar i veure les peces de les màquines d’una forma artística ben diferent. Posteriorment s’entra a la fàbrica per fer una visita guiada.

Durada taller 1h 30 min amb visita inclosa al Museu preu per alumne 3€


Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

02 — TALLER JOC DE L'EMBARRAT.


Edat: A partir de 6-7 anys..
Durada i preu: 1h 30m / 3€ per persona.
Matèria: - - -

Mitjançant un senzill joc que muntarem plegats podrem aprendre la dinàmica de politges i corretges i les seves combinacions d'una forma molt lúdica i pràctica. Després farem una visita a la fàbrica Trepat i acabarem amb l'exhibició del funcionament de l'antic embarrat on a la hi retrobarem les dinàmiques de politges aplicades a l'antiga maquinària..


Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

03 — LA DESCOBERTA DE LES EINES


Edat: 1º, 2º, 3º de primària.
Durada i preu: 1 h 30 min / 3 € per alumne.
Matèria: plàstica.

Es planteja un taller de contacte directe amb diverses eines presents a l’interior de la fàbrica J. Trepat. Mitjançant una dinàmica de grup es potencia el coneixement de cada una d’aquestes eines i el seu ús per a la posterior descoberta en el transcurs del recorregut museogràfic de la fàbrica Trepat..

Descàrregues adjuntes:

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

04 — Taller de Frottagge


El frottage (del francès "frotter", que significa fregar) és una tècnica artística que utilitza una superfície amb certa rugositat per a reproduir el relleu amb un paper a sobre.

En aquest taller descobrirem les peces deles màquines Trepat amb Frotagge i després farem una visita guiada a l’antiga fàbrica

Durada taller 1h 30 min amb visita inclosa al Museu preu per alumne 3€


Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

01 — LA MEMÒRIA DELS OBRERS DE CAL TREPAT


Edat: batxillerat.
Durada i preu: 2 h / 3 € per alumne.
Matèria: història.

Conèixer els aspectes socials del treball a la fàbrica mitjançant el contacte directe amb diverses tipologies de fonts històriques documentals i també, orals. Identificar i aprendre a classificar diferents tipus de fonts del passat i extreure’n conclusions un cop han estat analitzades..

Descàrregues adjuntes:
La memòria dels obrers

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

02 — L’EMBARRAT


Edat: batxillerat.
Durada i preu: 2 h / 3 € per alumne.
Matèria: tecnologia.

Aprendre nocions bàsiques de mecànica d’engranatges adaptats a la transmissió de l’energia. Observar diverses solucions en la transmissió, potenciació, o reducció, de la força motriu. Comprendre com històricament s’ha abordat les solucions tècniques al voltant de l’energia i la seva eficiència mecànica. Conèixer els testimonis del nostre passat tecnològic i les seves solucions i adaptacions tècniques a una realitat on la dependència de l’energia elèctrica era més precària..


Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

04 — TALLER D'ENGRANATGES


Edat: secundària.
Durada i preu: 1h 30m / 3€ per persona.
Matèria: - - -.

Taller on en grups muntarem una màquina amb engranatges interns i visualitzarem els diferents funcionaments i velocitats en combinacions d'engranatges diferents. Posteriorment visitarem l'antiga fàbrica Cal Trepat..

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

 


Escape Factory en família.

Aventura de descoberta i resolució de reptes en família dins de la fàbrica. Plegats descobrirem un espai industrial on unint les nostres habilitats de deducció i observació aconseguirem sortir de la fàbrica. És un Escape Factory diferent, per a grups amb membres de totes les edats, petits i grans. Consulta preus i demana el teu Escape Factory a informacio@museutrepat.cat.

01 — ASSESSORAMENT EN TREBALLS DE RECERCA

El cas de la fàbrica de maquinària agrícola targarina reconvertida en Museu és un cas únic en tota Europa, i aquest, és un gran atractiu alhora de plantejar qualsevol mena de treball de recerca tant d’història, com de tecnologia, o altres vessants que ens puguin proposar tant docents com alumnes. A més a més des dels serveis tècnics del museu us proposem assessorar vos en la recerca comptant amb les següents fonts documentals que posem al vostre abast:

Per una banda a l’Arxiu Comarcal de l'Urgell s’hi conserva tota la documentació de l’empresa J. Trepat. Aquest gruix de documents són la principal font documental de l’empresa, i és una font indispensable alhora de plantejar qualsevol aproximació a la recerca de l’antiga fàbrica.

La pròpia fàbrica amb la maquinària, les eines i altres utillatges testimonien els processos tecnològics necessaris en el procés de fabricació de les màquines J. Trepat, protagonistes de la primera mecanització del camp català. Aquest material es troba documentat en l’inventari de la col·lecció museística i des dels serveis tècnics del museu oferim aquesta documentació per als estudiosos interessats.

Des de l’any 2006 s’han efectuat entrevistes als antics treballadors de la fàbrica i s han enregistrat amb mitjans audiovisuals. Aquesta recerca ha donat com a resultat un arxiu de fonts orals que consta de seixanta cinc entrevistats que ens han deixat un important llegat del seu testimoni personal. Aquest arxiu audiovisual també quedaria posat a l’abast dels interessats en la recerca al voltant de la indústria targarina.

Posem a l’abast dels estudiosos la consulta de bibliografia específica de la fàbrica, amb recerques anuals i publicacions d’interès.

És per aquest motiu que des dels serveis educatius del Museu obrim la possibilitat d’assessorar gratuïtament, tant alumnes com professors que ho sol·licitin.

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat