Publications

Publicacions Museu Trepat
ELS TREBALLADORS DE LA FÀBRICA J. TREPAT. VIDA LABORAL I SOCIAL EN LA TÀRREGA DEL SEGLE XX (1914-1985)

Author: Roser Miarnau, Jaume Espinagosa, Francesca Bardají and Gerard Corbella
published in 2010
PP: €25

FÀBRICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA J.TREPAT DE TÀRREGA

Author: Jaume Espinagosa i Marsà

DVD: CAL TREPAT: UN VIATGE CAP AL PASSAT INDUSTRIAL DE TÀRREGA

Author: Gerard Corbella
Published in 2010
PVP: Free. It can be viewed on the Youtube channel of Trepat Museum.

For more details about the J. Trepat publications, contact us at

informacio@museutrepat.cat